Money Expo 2024 Bangkok

ผลงานติดตั้ง LED TV 50″ : 2  ชุด LED TV 55″ : 4 ชุด LED TV 75″ : 1 ชุด Touch Screen TV 49″ : 3 ชุด Touch Screen TV 60″ : 1 ชุด Touch Screen TV 65″ : 1 ชุด ในงาน Money Expo 2024 Bangkok ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2567 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ี