บริการให้เช่า Notebook

ให้เช่า Notebook Core i5 @ บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงานให้เช่า Notebook Core i5 , Ram 8 Gb. จำนวน 3 ชุด @ บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด