บริการให้เช่า Notebook

Projector 3,300 ANSI, Notebook core i5, ชุดเครื่องเสียง @ สถาบันโรคทรวงอก

ผลงานติดตั้ง Projector 3,300 ANSI จำนวน 3 ชุด Notebook core i5 จำนวน 3 ชุด ชุดเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด @ สถาบันโรคทรวงอก