บริการให้เช่า Notebook

เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

ให้เช่า โปรเจคเตอร์ และ ทัชสกรีนทีวี ในงาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบ ระทรวงศึกษาธิการ

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ที่โคราช

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา เช่า LED TV 42″ จำนวน 8 จอ และ เช่า notebook 8 เครื่อง ติดตั้ง ที่ โรงแรม สบายโคราช จ.นครราชสีมา

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา

โครงการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลฯ ระดับมัธยมศึกษา เช่า LED TV 42″ จำนวน 8 จอ และ เช่า notebook 8 เครื่อง ติดตั้ง ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จ.กาญจนบุรี