งานสัมมนา การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

ผลงานติดตั้งจอ LED Display P3.9 ขนาด 2.5 x 9 m.  และ ตู้คีออสก์ขนาด 55″  ในงานสัมมนา การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ