เวทีเสวนา โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย

ผลงานติดตั้ง LED Display Full Color P3.9 ขนาด  4 m. x6 m. ในงาน  เวทีเสวนา โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์