มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ กผฝ

ผลงานติดตั้ง LED TV 60″ : 2 ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ กผฝ ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ SIRISINLAPIN

ผลงานติดตั้ง LED TV 43″ : 10 ชุด Touch Screen TV 43″ : 3 ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ SIRISINLAPIN ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธแก้วเปลี่ยนโลก

ผลงานติดตั้ง LED TV 55″ : 6 ชุด Touch Screen TV 55″ : 3 ชุด Touch Screen TV 60″ : 1 ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธแก้วเปลี่ยนโลก ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ อพวช

ผลงานติดตั้ง LED TV 55″ : 2 ชุด Kiosk 43″ แนวตั้ง : 1 ชุด Kiosk 43″ แนวนอน : 2 ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ อพวช ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เช่าชุดเครื่องเสียง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ อพวช

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง จำนวนน  3ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ อพวช ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายการเช่า เครื่องเสียง Speaker PA : 2 Unit Microphone : 2 Unit Digital Mixer sq5 : 1 Unit Stand speaker : 2 Unit Line&Cable