มหกรรมนิยายและการ์ตูนวายแห่งชาติ ครั้งที่ 7 @ MBK Center

ผลงานติดตั้ง จอ LED Display P3.9 , indoor ขนาด 2×3.5 m. ในงาน มหกรรมนิยายและการ์ตูนวายแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 @ MBK Center ี

LED Display 2×3 m. @ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผลงานติดตั้ง LED Display P3.9 , indoor ขนาด 2×3 m. : 1 ชุด Touch Screen TV 43″ : 2 ชุด Kiosk Touch Screen 55″ : 3 ชุด ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ี