LED Display 2.5×4 @ มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

ผลงานติดตั้ง จอ LED Display P3.9 indoor ขนาด 2.5×4 m.  ในงาน  มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ระหว่าง วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พิธีส่งรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมสกุลไชย (สกุลฉั่ว) แห่งประเทศไทย จากสมัยที่ 27 ไปสู่สมัยที่ 28

ผลงานติดตั้ง จอ LED Display P3.9 ขนาด 4×6 m. ในงาน พิธีส่งรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมสกุลไชย (สกุลฉั่ว) แห่งประเทศไทย จากสมัยที่ 27 ไปสู่สมัยที่ 28 ณ หอประชุม สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย