พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ : WFX

ผลงานให้เช่าจอ LED Display ขนาด 3×9 qsm. ในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [WFX] ณ ไบเทค บางนา