ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 32″ , LED TV 49″ , LED TV 55″ ในงาน ประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 62 – 20 ธ.ค. 62 @ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ