พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ร้านอาหาร สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 43″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ ร้านอาหาร สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 55″ สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดสด งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 @ วัดชินวรารามวรวิหาร , ปทุมธานี