งาน เล่น เรียน สนุก กับเกมเศรษฐกิจพอเพียง

ติดตั้ง led tv 42″ ในงาน  เล่น เรียน สนุก กับเกมเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์