งานประชุม @ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศไทยจำกัดมหาชน (สำโรง)

ให้เช่า โปรเจคเตอร์ 4,500 ANSI พร้อมจอ รับภาพ 150″ งานประชุม @ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศไทยจำกัดมหาชน (สำโรง)

Village E-Commerce มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ให้เช่า LED TV 55″ จำนวน 22 ชุด , Projector 2,600 ANSI พร้อมจอ 100″ จำนวน 10 ชุด ในงาน Village E-Commerce มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560 @ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ