โปรเจคเตอร์ ความสว่าง 2,600 ANSI @ สมาคมชาวจันทบุรี

ผลงานติดตั้งโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 2,600 ANSI พร้อมจอรับภาพ 100″  @ สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗