มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ผลงานติดตั้ง LED TV 75″ : 3 ชุด LED TV 86″ : 1 ชุด พร้อมชุดเครื่องเสียง Speaker JBL612 x 2 unit Stand Speaker x 2 unit Mic Wireless x 2 unit Mixer Yamaha x 1 unit Line & Cable ในงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2567 ณ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 11-12 ี

ชุดเครื่องเสียง @ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง Speaker JBL615 x 2 unit(Mid-hi) Speaker JBL618 x 2 unit(Subwoofer) Speaker JBL612 x 2 unit(Delay) Speaker JBL612 x 2 unit(Monitor) Microphone Wl. x 4 unit Digital Mixer Sq5 x 1 unit Stage-Box Ar2412 x 1 unit Di Box x 2 unit Line & Cable ณ  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ี

LED TV 50″ @ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ผลงานติดตั้ง LED TV 50″ พร้อมชุดเครื่องเสียง Speaker JBL615” x 4 unit Stand Speaker x 4 unit Mixer Yamaha x 1 unit Microphone Wl. x 2 unit Line & Cable ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ี

LED TV 55″ @ บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (รัตนาธิเบศร์)

ผลงานติดตั้ง LED TV 55″ พร้อมเครื่อง ชุดเล็ก @ บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (รัตนาธิเบศร์) ี

Projector 5,000 ANSI @ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานติดตั้ง Projector 5,000 ANSI พร้อมจอรับภาพ 100″ และ ชุดลำโพงบลูทูธ แบบพกพา  @ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด

LED TV 65″ @ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 65″ พร้อมชุดเครื่องเสียง Speaker JBL615 x 2 unit Stand Speaker x2 unit Microphone Wl. x2 unit Digital Mixer sq5 x 1 unit Di-box @ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8

LED TV 60″ @ CLARA Restaurant

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 60″  และ ให้เช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก Speaker JBL615 x 2 unit Speaker JBL618 x 2 unit Speaker JBL612 x 2 unit Stand Speaker x2 unit Microphone Wl. x2unit Digital Mixer sq5 x 1 unit Di-box Line & Cable @ CLARA Restaurant