ชุดเครื่องเสียง @ BMW Performance Motors (ดอนเมือง)

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง ชุดเล็ก Speaker JBL615 x2 unit Speaker JBL612 x1 unit Microphone Wl. x2 unit Mixer Yamaha x1 unit Stand Speaker x2 unit ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 @ BMW Performance Motors (ดอนเมือง) 

เช่าชุดเครื่องเสียง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ อพวช

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง จำนวนน  3ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธ อพวช ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายการเช่า เครื่องเสียง Speaker PA : 2 Unit Microphone : 2 Unit Digital Mixer sq5 : 1 Unit Stand speaker : 2 Unit Line&Cable  

เช่าชุดเครื่องเสียง ชุดเล็ก @ กองโรงงานช่างกล หนองแขม

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง ชุดเล็ก ลำโพง PA15″ : 2 ใบ , ไมค์ลอยจำนวน 2 ตัว @ กองโรงงานช่างกล หนองแขม