พิธีส่งรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมสกุลไชย (สกุลฉั่ว) แห่งประเทศไทย จากสมัยที่ 27 ไปสู่สมัยที่ 28

ผลงานติดตั้ง จอ LED Display P3.9 ขนาด 4×6 m. ในงาน พิธีส่งรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมสกุลไชย (สกุลฉั่ว) แห่งประเทศไทย จากสมัยที่ 27 ไปสู่สมัยที่ 28 ณ หอประชุม สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย

เวทีเสวนา โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย

ผลงานติดตั้ง LED Display Full Color P3.9 ขนาด  4 m. x6 m. ในงาน  เวทีเสวนา โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

งานสัมมนา การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

ผลงานติดตั้งจอ LED Display P3.9 ขนาด 2.5 x 9 m.  และ ตู้คีออสก์ขนาด 55″  ในงานสัมมนา การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ