บริการให้เช่า LCD TV / LED TV

2022 Study in Korea Education Fair in Thailand @ โรงเรียนสารวิทยา

ผลงานติดตั้ง LED TV 43″ จำนวน 1 ชุด LED TV 84″ จำนวน 1 ชุด LED TV 86″ จำนวน 2 ชุด ในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลี ประจำปี 2565 l 2022 Study in Korea Education Fair in Thailand @ โรงเรียนสารวิทยา