ให้เช่า เครื่องเสียง

LED TV 60″ @ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 60″ และเครื่องเสียง @ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย”

ผลงานติดตั้ง LED Display ขนาด 4×8 m. , LED TV 65″ และ ชุดเครื่องเสียง ในงาน ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไทย” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

งานประชุม การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานติดตั้ง LED Display P3.9 ขนาด 5×10 m. และ LED TV 65″ จำนวน 2 ชุด พร้อม เครื่องเสียง ในงาน ประชุม การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ