ให้เช่า เครื่องเสียง

งานประชุม การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานติดตั้ง LED Display P3.9 ขนาด 5×10 m. และ LED TV 65″ จำนวน 2 ชุด พร้อม เครื่องเสียง ในงาน ประชุม การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ