ผลงานให้เช่า Touch Screen TV

ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ผลงานติดตั้ง จอ LED TV 43″ จำนวน 20 จอ , Touch Screen TV 49″ จำนวน  7 จอ ในงาน ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ “มิติใหม่แห่งการป้องกันและควบคุมโรค : พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”  ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ SIRISINLAPIN

ผลงานติดตั้ง LED TV 43″ : 10 ชุด Touch Screen TV 43″ : 3 ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ SIRISINLAPIN ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธแก้วเปลี่ยนโลก

ผลงานติดตั้ง LED TV 55″ : 6 ชุด Touch Screen TV 55″ : 3 ชุด Touch Screen TV 60″ : 1 ชุด ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 @ บูธแก้วเปลี่ยนโลก ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Thailand Research Expo 2022

ผลงานติดตั้ง จอ Touch Screen TV 49″ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์