การประชุมวิชาการประจำปี 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ผลงานติดตั้งจอ LED TV 49″ จำนวน 16 ชุด ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ