พิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)”

ให้เช่า LED TV 50″ และ LED TV 42″ ในงานพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน)” ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร