การบินไทย นำครัวไทยสู่ครัวโลก

ให้เช่า Touch Screen TV 32″ ในงาน การบินไทย นำครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2556  ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล คอร์ท เซ็นทรัลเวิร์ล