ผลงานให้เช่า LED TV

ผลงานติดตั้ง LED TV 43″ ในงาน โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 @ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)