Skip to content

Village E-Commerce มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ให้เช่า LED TV 55″ จำนวน 22 ชุด , Projector 2,600 ANSI พร้อมจอ 100″ จำนวน 10 ชุด ในงาน Village E-Commerce มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560 @ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ


Most Popular Posts

Recent Comments

    About Us

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เทค เร้นท์ทัล ดำเนินธุรกิจ บริการให้เช่า จอ  LCD TV, LED TV,บริการให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, บริการให้เช่า Notebook , บริการให้เช่า Projector , บริการให้เช่า Printer รวมทั้งอุปกรณต่อพ่วงทุกชนิด     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เทค เร้นท์ทัล บริการให้เช่าเป็น รายวัน รายเดือน ให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ฟรี!!ค่าบริการติดตั้งและขนส่ง