Skip to content


ผลงานของเรา

CPF CEO Award 2015

ให้เช่า LED TV 42″ ในงาน CPF CEO Award 2015 ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

February 2, 2016

Read More

20 ปี โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ให้เช่า LED TV 42″ ในงาน 20 ปี โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

December 21, 2015

Read More

งานแต่งงาน @ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

ให้เช่า LED TV 60″ ในงานแต่งงาน @ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

December 9, 2015

Read More

G Connect 2015

ให้เช่า LCD Wall 2×2 จำนวน 3 ชุด ในงาน G Connect 2015 ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย.2558 ที่ C-Asean อาคาร Cyber world รัชดา

December 5, 2015

Read More

วันคน พิการสากล 2558

ให้เช่า Touch Screen TV 42″ ในงาน วันคน พิการสากล 2558  ที่อิมแพค เมืองทองธานี  

December 5, 2015

Read More

METALEX 2015

ให้เช่า LED TV 84″ และ 50″ ในงาน METALEX 2015 @ ไบเทคบางนา

December 5, 2015

Read More

Most Popular Posts

Recent Comments

    About Us

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เทค เร้นท์ทัล ดำเนินธุรกิจ บริการให้เช่า จอ  LCD TV, LED TV,บริการให้เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, บริการให้เช่า Notebook , บริการให้เช่า Projector , บริการให้เช่า Printer รวมทั้งอุปกรณต่อพ่วงทุกชนิด     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส เทค เร้นท์ทัล บริการให้เช่าเป็น รายวัน รายเดือน ให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ฟรี!!ค่าบริการติดตั้งและขนส่ง